Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie

Planowanie, budowa, modernizacja, bieżące utrzymanie oraz ochrona dróg powiatowych na terenie powiatu kościańskiego.